GridView must be placed in form runat server error when exporting GridView to Excel in Master Page

ahmetkilicpa
 
on May 15, 2013 01:51 AM
6363 Views

http://www.aspsnippets.com/Articles/GridView---Export-selected-records-to-Excel-Sheet-in-ASP.Net.aspx in this example is good but I entegrated my project I took this error:

GridView' türündeki 'ctl00_ContentPlaceHolder1_GVANA' denetimi runat=server değerine sahip bir form etiketine yerleştirilmelidir.

Açıklama: Geçerli web isteği yürütülürken işlenmemiş özel durum oluştu. Lütfen hata ve kod içinde kaynaklandığı yer hakkında daha fazla bilgi almak için yığın izlemesini gözden geçirin. 

Özel Durum Ayrıntıları: System.Web.HttpException: 'GridView' türündeki 'ctl00_ContentPlaceHolder1_GVANA' denetimi runat=server değerine sahip bir form etiketine yerleştirilmelidir.

Kaynak Hatası: 

 

Satır 793:        HtmlTextWriter hw = new HtmlTextWriter(sw);

Satır 794:       

Satır 795:        GVMain.RenderControl(hw);

Satır 796:        Response.Output.Write(sw.ToString());

Satır 797:        Response.Flush();

Download FREE API for Word, Excel and PDF in ASP.Net: Download